3D animation

Att göra en 3D animation ställer mycket högre krav än att göra en illustration. En stillbild går alltid att manipulera med i efterhand och retuschera i Photoshop. Lika lätt är det inte när det 3D animationer. Då gäller det att allt är korrekt gjort.

Hur mycket kostar  en 3D animation?

Eftersom kraven är högre när det gäller animationer blir också kostnaderna det. Att ta fram en 3D animation kan vara kostsamt. Jag brukar räkna med 3-4.000 kr per sekund färdig animation, lite beroende på komplexitet och användningsområde. Alltså en 3D animation som varar 10 sekunder kan kosta 40.000 kr. Oftast kombinerar jag 3D animationen med andra typer av rörlig film. Då blir kostnaden per sekund mycket lägre. Här visar jag dock renodlade 3D animationer som jag producerat under åren.

Foundation 3D logo animation

Denna 3D animation togs fram inför en multimediaproduktion. Tanken var att logotypen skulle animeras fram och sedan skulle Foundations olika tjänster representeras av cirklarna i logotypen.

ALB Plan animation av videosystem i köpcenter

ALB Plan ville visa blivande kunder hur deras videosystem skulle kunna fungera i ett köpcenter. En animation togs fram som exempel på placering av tv-skärm. Efter att denna animation stannat visades mer i detalj hur karta och reklam fungerade på skärmen.

TV-reklam för digitalfotofabriken.se

3D i tv-reklamfilm för används allt oftare. Eftersom sändningstiden är dyr blir reklamen ofta kort, något som ställer krav på beställaren att förenkla budskapet och inte försöka ta med för mycket information. Den här korta 3D animationen visades på TV4, i deras lokala reklamavsnitt.

Obigo 3D animation av logotype

Utgångspunkten för denna 3D logotype var dess ursprungliga 2D variant. Kunden Obigo, vars namn är en lek med orden Go Mobile, gav mig stor artistisk frihet i utformningen av animationen. De blev mycket nöjda med resultatet.

Copyright 2018 Detonation