Fotorealism - Fotorealistisk 3D

Även om många av 3D illustrationerna ur Detonations produktion ej är skapade som fotorealism i ordets rätta bemärkelse har vi ändå några exempel på vad som kan kallas fotorealistisk 3D. Benämningen på fotorealism är naturligtvis att bilden ska vara svår att skilja från ett verkligt foto.

Att beställa fotorealistisk 3D

Då kostnaderna ofta är ganska höga för en fotorealistisk produktion diskuterar vi alltid igenom projektet innan offerering. Det kan finnas mer kostnadseffektiva alternativ till fotorealism. Kontakta gärna oss för en diskussion.

 


 

Kostnader för fotorealism

Även om vanlig fotografering i många fall är ett mer ekonomiskt alternativ finns det tillfällen då fotorealistisk 3D är överlägset. Det kan vara då produkten fortfarande är under utveckling och marknadsföringsmaterial måste tas fram innan produkten är färdig.

Eller så kan det röra sig om produkter som är mindre lämpliga att fotografera och måste retuscheras för att bli presentabla. En annnan fördel med en 3D modell som är framtagen för att vara fotorealistisk är att friheten för AD eller marknadsansvarig att vara kreativ i användandet av produktbild och vinklar är i princip obegränsad.

Copyright 2018 Detonation